INDIJSKE VEDE PDF

4 ( April): 88– ———, ed. Počeci indijske misli. Izbor Vede, Upanišade, Bhagavad-Gītā, Socijalno-politička misao [The Beginnings of Indian Thought. , Poþeci indijske misli: Vede, Upanišade, Bhagavad-Gita, Socijalno- politiþka misao, BIGZ, Beograd. Jain, Sushil K. , ”Indian elements in the poetry of. Are you interested in indijske vede,? These are the best websites on these topics .

Author: Tozahn Jum
Country: Lebanon
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 13 December 2005
Pages: 317
PDF File Size: 8.58 Mb
ePub File Size: 9.18 Mb
ISBN: 490-7-79142-638-3
Downloads: 7628
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojagor

Vyasa — kompilator, prevoditelj, onaj koji je sakupio znanje.

Povijest Indije – Wikipedija

Ona je podijeljena u 2 ogranka:. S druge strane, u Hinduizmu postoje milioni Bogova i vjerovanje u njih. Mnoge su svjetske religije dobile naziv prema prorocima koji su ih osnovali u drevnim vremenima. Sindhu je rijeka koju danas znamo pod imenom Ind. Hinduizam se naziva i Vaidika Dharma — religija Veda.

Jednostavno se popeo preko zida i nestao na drugoj strani. Jedan je pomogao drugom da se popne. Avatar je Bog u ljudskom tijelu. Vede i Agame su vese. Krajnji cilj duhovne prakse je ujedinjenje Atme — Jastva sa Paramatmom — Apsolutom.

Samskare — utisci, sakramenti.

On je napisao sutru tezekoje su podijeljene u 5 dijelova sa 10 poglavlja i 80 odlomaka. Slijedi 12 predmeta spoznaje:. Taj sustav indijske filozofije priznaje postojanje Boga kao Stvoritelja Univerzuma koji indijkse i svi objekti u njemu mora imati Stvoritelja.

Raspad Univerzuma je obrnuti proces u kojemu grube tvari postaju sve finije.

Povijest Indije

Prvostvoreni predmet naziva se Mahat. Stvaranje se stoga razvija od Mahateuniverzalnog uma prema Ahamkariegu ili odvojenoj individui. Prakriti se pretvorila u Mahata Mahat u Ahamkaru. Ona je iznad triju guna, Sattve, Rajasa i Tamasa. Tri gune u Sankhja sustavu imaju vrlo veliku ulogu. Patanjali definira Jogu kao tehniku za nadziranje zaposlenosti uma. Na putu do postizanja tog nadzora uma mnogo je prepreka, npr. Vede su za njega nepromjenjiva istina i autoritet.

Zapisi Advaite odlikuju se briljantnom logikom i dokazivanjem. Vedanta filozofija je posljednja i najrasprostranjenija od 6 indijskih filozofskih sustava.

  AMISTADES PELIGROSAS PIERRE CHODERLOS DE LACLOS PDF

Za njega postoji samo jedna istina — Bog. Yoga in Daily Life YouTube. Odricanje kao pojam treba pravilno shvatiti. On je izgradio deset redova desnami — deset imena indiske. To je mjesto duhovnog rada — kako unutarnjeg tako i vanjskog. Uljanica — Uljanica je jedini predmet koji je obavezan na svakom oltaru.

Svjetlo simbolizira znanje, a tama neznanje. Upaljena uljanica je jedinstvo ta dva principa, simbol prosvjetljenja. To je zvuk Oma — univerzalno ime Gospoda. Paljenje kamfora pred Bogom simbolizira paljenje iluzija, ega sa vatrom istinskog znanja. Ujedno simbolizira snagu i postojanost mozga i simbol je mira. Takva hrana je nektar i lijek za svakoga.

Sanatan Dharma i mladi sadhui. Stvari nisu stajale bolje niti za vrijeme dok su Indijom vladali muslimani. Maha Nirvani Akhara je izdanak Atal Akhare.

Svami Anupgiri i Umrao Giri iz te akhare su bili slavni ratnici. Gore navedenih 7 akhara su od Naga svetaca. Review of Kumbha Mela, Dan prije Makaran Undijske zove se Bhogi festival. Kad je amrit bio skoro gotov, zmija je ispustila smrtonosni otrov iz svojih usta. Otrov je ostao u njegovom grlu.

Lovac je, da bi ostao budan, trgao list po list i bacao ga na zemlju. Krenuo je zagrliti stup, ispunjen bhakti i povjerenjem u svog Gospoda. U svakom Raminom hramu postoji lik murti Sri Hanumana. Nazivaju ga i drugim imenima: Ne bojim se smrti. Sugriva ima ponovo svoje kraljevstvo. Angada je postao princ. Odbacio si dragocjenu bisernu ogrlicu koju ti je dala Sita. Kako ti mogu izraziti svoju zahvalnost? Hanuman je bio iznad svega spomenutog.

Zbog toga inidjske prepoznat kao ideal Karma Jogija i velikog Bhakte. Provedite cijeli dan u ponavljanju Raminog imena. Snaga te svete vrpce pomogla je Gospodu Indri i devasima da pobjede bez gubitaka. Savitri je bila vrlo lijepa. Jednog ju je dana kralj vidio i zaljubio se u nju na prvi pogled. Kartikeja je brzo zajahao svog pauna i krenuo oko svijeta.

  HELPNDOC TUTORIAL PDF

Smjesu izvaljamo na inijske oko pola centimetra najbolje upotrebiti prozirnu foliju kao podlogu i preko tijesta kako se ono ne bi ljepila za podlogu i valjak.

Hare Krišna u Srbiji – Antitabu – Život – Bnet

Navaratri se dijeli na tri vee po tri dana. Dvadeset dana nakon toga je Divalikada se Gospod Rama vratio u Ajodju. To je ples Atme s Paramatmom. Vede su najstariji duhovni zapisi svijeta. On je saguna manifestiran i nirguna nemanifestiran. Jedna od formi toga principa je jagja. On je manifestiran i nemanifestiran.

Stoga je veliki filozof Schopenhauer rekao: Postoji najpoznatijih Upanishada npr. Radi se dakle se o nizanju, tkanju kratkih pravila, a kalpasutre su pravila o ceremonijama. Postoje tri vrste kalpasutri:. Ali, na kraju su nastali novi zapisi na te teme.

Vede su i riznica najranije arijevske kulture.

Mi smo sada u prvom Vratu. Ona je podijeljena u 2 ogranka: U Gjan Kandu pripadaju jogiji i Sanjasiji, Svamiji. Karma kanda — grana akcije ili rituala.

Indiijske Mnoge indijdke svjetske religije dobile naziv prema prorocima koji su ih osnovali u drevnim vremenima. Slijedi 12 predmeta spoznaje: Incijske prirodi postoje tri gune: Slijedi 25 elemenata Sankhya filozofije: Odricanje Odricanje kao pojam treba pravilno shvatiti.

Poznato i kao zapadni math i Kalika Math. Festivali Makar Sankranti Hindu Nova Godina Poklonio se svetim stopalima Gospoda Rame. Gospod Rama ga je upitao: Kako si se spasio? Druga legenda je o Sati Savitri. Divali se slavi 20 dana nakon praznika Dasera, po lunarnom kalendaru, na To je dan amavasje — mladog mjeseca. Om mir, mir, mir.

Vede Vede su najstariji duhovni zapisi svijeta. Taj dio bavi se praksom. Postoje tri vrste kalpasutri: