ELEKTROLUCNO ZAVARIVANJE PDF

INVERTER GYS P ZAVARIVANJE INVERTER GYS P WELDING WELDING ARC GYS.

Author: Negar Kazizahn
Country: Mongolia
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 10 September 2009
Pages: 474
PDF File Size: 5.91 Mb
ePub File Size: 7.80 Mb
ISBN: 169-7-66806-839-1
Downloads: 53770
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJobar

Pored ovih postoje i obmotane elektrode koje su osim toga obmotane azbestom ili trakom od hartije.

Elektrolučno zavarivanje — Википедија, слободна енциклопедија

Sve je to dato u uputstvu ili u katalozima fabrika. Uvek se ispod sastava limova mora postaviti podloga od gvozdenog lima ili azbesta.

U upotrebi je od Istopljen metal prima kiseonik i azot iz vazduha, a ugljenikmangan i silicijum izgore. Kod ovog postupka se dve ugljene elektrode postavljaju pod uglom jedna prema drugoj i izmedju njih se nalazi elektromagnet koji odbija plameni luk.

Ručno elektrolučno zavarivanje – Wikipedija

Zsvarivanje sudaru elektrona sa predmetom koji se zavaruje, predmet se zagreva na temperaturu koja iznosi do stepeni celzijusa. Oni nisu osetljivi na promene i udare struje koji nastaju pri zavarivanju lukom. Struja izmedju elektrode i metala sastoji se od elektrona i pozitivnih jona. Ovaj postupak se malo primenjuje.

  KARNDEAN BROCHURE PDF

Zbog toga su oni skuplji od ostalih. Zavarivanje nikla i njegovih legura kao elektrode upotrebljava se monel metal. Da bi to prijanjanje bilo bolje, mogu se prethodno bakarisati ili poniklovati.

Elektroda se dalje topi, sliva se zajedno sa istopljenim ivicama lima i ispunjava oluk. Oni imaju bolje osobine za zavarivanje tankih limova i sa njima se bolje zavaruje sa elektrodama sa dubokom penetracijom.

Ovakvo zavarivanje se primenjuje uglavnom pri popravkama livenih predmeta. Olovo se zavaruje samo sa ugljenim elektrodama. Po spoljnjem izgledu elektrode mogu biti: Za zavarivanje se primenjuju iste legure kao kod zavarivanja gasom. Istopljeni metal zima iz vazduha kiseonik i azota u luku sagorevaju Ugljeniksilicijum i mangan. Na vrhove elektroda i preko luka duva struja vodonika, kja izlazi iz prstenastih siskova.

Elektrolučno zavarivanje

Ovde se razlikuju toplo i hladno zavarivanje. Ovaj postupak je u upotrebi od Za izradu elektroda uzima se onaj materijal koji po svom sastavu odgovara predmetu koji se zavaruje ili navaruje.

Benardosov postupak je najstariji postupak zavarivanja Bakar i njegove legure su se ranije zavarivale Autogenim postupkom. Plus pol se vezuje za predmet, a minus pol za eldktrolucno. Ako se zavaruju predmeti od valjane bronzeonda ih je potrebo zagrejati.

  IDENTIFINDER MANUAL PDF

Ručno elektrolučno zavarivanje

Ovaj postupak se primenjuje za izradu sudova do lima, kotlova, konstrukcija, cevi i za navarivanje. Kod njega je plus pol vezan za predmet koji se zavaruje a elektroda za minus pol.

Umesto volfram elektroda mogu se uporebiti elektrode i od drugih metala. Pri zapaljivanju luka napon iznosi V, a pri zavarivanju V.